علت روشن نشدن جاروبرقی

همواری یکی از اختلالات رایج در انواع ماشین های جاروبرقی، خاموشی یا روشن نشدن دستگاه می باشد، بروز این نوع از اختلال مشخص مرتبط به احتمال ایجاد خرابی در بخش های مختلف دستگاه نظیر، موتور جاروبرقی، برد جاروبرقی و اتصالات جاروبرقی خواهد بود که در ادمه به بررسی بیشتر هر کدام از این اختلالات و خرابی های مرتبط با بخش مذکور خواهیم پرداخت، همواره جهت دریافت مقالات مرتبط با انواع لوازم خانگی کلیک کنید.

 

تعمیر اتصالی جاروبرقی

همواره بروز اواع اتصال کوتا و اتصالی در مسیر انشعاب سیمکشی جاروبرقی می تواند موجب بروز اختلالاتی نظیر خاموشی دستگاه باشد، به هنگام مواجهه با اختلال ذکر شده ابتدا توسط یک فازمتر سالم پریز جربان برق ورودی به دستگاه را چک کنید، سپس در صورت اطمینان حاصل نمودن از خرابی جاروبرقی مشکل را توسط متخصص تعمیرات جاروبرقی مورد عیب یابی مسیر اتصالات سیمکشی دستگاه و تعمیرات بعدی قرار دهید، دقت داشته باشید که بروز انواع اتصالی در مسیر جریان برق جاروبرقی می تواند در بلند مدت به برد اصلی یا برد فرمان دستگاه آسیب جدی وارد کند.

 

سرویس و تعمیر موتور جاروبرقی

بروز اختلالات مرتبط با بخش موتور جاروبرقی می تواند یکی دیگر از عوامل خاموشی دستگاه به شمار بیاید، انواع اختلالات موتور جاروبرقی با بروز عواملی نظیر صدای نا متعارف جاروبرقی به هنگام کارکرد و یا عدم مکش و ضعیف شدن شدت مکندگی جاروبرقی رخ می دهد که توسط کاربر مشهود است، به منظور دریافت مشاوره در زمینه سرویس دوره ای موتور جاروبرقی و یا چگونگی انجامگیری خدمات نمایندگی جاروبرقی، کلیک کنید.

 

تعمیر برد فرمان جاروبرقی

از دیگر عوامل رایجی که موجب روشن نشدن جاروبرقی خواهد بود، بروز انواع اختلالات و خرابی ها در قطعات برد اصلی جاروبرقی و یا سوختن برد دستگاه خواهد بود، این نو از خرابی ها همواره به منظور رفع اختلال نیاز به ابزار مشخص و کارشناس تعمیر خواهد داشت لذا در صورت مواجهه با انواع اختلالاتی که خاموشی جاروبرقی را با خود به همراه خواهد داشت بهتر است تا از کارشناسان نمایندگی تعمیرات مشاوره دریافت نمایید.